Organisationerne bag

Adra Danmark logo

Adra Danmark

ADRA Danmark arbejder i Ukraine med at dække konfliktramte, udsatte menneskers basale humanitære behov og ved at yde psykosocial bistand.

Amnesty International logo

Amnesty International

Amnesty International arbejder inde i Ukraine og i de lande, der modtager mennesker på flugt fra landet, for at sikre, at de i overensstemmelse med folkeretten får beskyttelse og støtte. Organisationen dokumenterer angreb på civilbefolkningen og mulige krigsforbrydelser, så de ansvarlige kan blive retsforfulgt og ofrene få retfærdighed og genoprejsning.

CARE Danmark logo

CARE Danmark

CARE Danmark arbejder i døgndrift for at hjælpe krigens ofre - både dem, som er fanget i krigen og dem, som er på flugt. Vi hjælper både i Ukraine, ved grænserne og i nabolandene. Vi uddeler akut nødhjælp som mad, vand, tøj, hygiejneartikler og soveposer. Ved grænserne står opvarmede telte, hvor der udover de helt basale fornødenheder også er psykosocial støtte, der kan hjælpe flygtninge til at bearbejde traumatiserende oplevelser. CARE Danmark er en del af en af verdens største humanitære organisationer, CARE International, som arbejder i 102 lande verden over.

Caritas Danmark logo

Caritas

Caritas arbejder i Ukraine, Polen, Rumænien og Moldova. Caritas når de allermest sårbare: Situationen forandrer sig hele tiden i pga krigshandlinger og sikkerhedssituationen, og nye behov opstår. I begyndelsen af krigen havde Caritas særligt fokus på hjælp til folk på flugt - en route. Caritas mødte folk på banegårde og stationer med varm mad og vand og et midlertidigt sted at være, hygiejneartikler, tæpper, deling af information, psykologisk førstehjælp og hjælp til transport. Caritas har også evakueret ældre, forældreløse børn på børnehjem og mødre og børn fra den østlige del til Lviv og videre over grænserne, hvor Caritas i Polen, Rumænien og Moldova hjælper i grænseområderne. Inde i Ukraine er der nu fokus på støtte til de mest sårbare, der ikke kan flygte. Blandt andet med uddeling af mad, vand, madrasser, tæpper og medicin samt beskyttelse i kirkernes kældre. Caritas arbejder og på at flytte børn i sikkerhed i centre udenfor byerne. I Ukraine er Caritas til stede flere steder i landet med 65 centre - inklusiv børnehjem og 2 nationale kontorer.

Dansk Folkehjælp logo

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp sammen med vores europæiske søsterorganisationer arbejder på grænserne i Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, de Baltiske Lande og inde i Ukraine med akut nødhjælp til den ukrainske civilbefolkning.

Vores hjælpearbejde består af fordeling af basal nødhjælp, modtagelse af flygtninge, medicinsk behandling, etablering og drift af transit-centre, psykosocial støtte og transportstøtte.

DRC Dansk Flygtningehjælp logo

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder i Ukraine, Polen, Rumænien og Moldovia. Her hjælper vi mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, og vores indsats i de kommende uger vil være centreret omkring:

  • Beskyttelsesaktiviteter - herunder juridisk bistand ved grænseovergange, tog- og busstationer og andre steder, hvor civile opholder sig
  • Krisehjælp - psykosocial støtte herunder hotline-rådgivning til juridisk og psykosocial støttebehov (PSS)
  • Madrationer, suppekøkkener – det er vinter og det er koldt
  • Uddeling af mindre kontantbeløb så folk kan købe det, de har behov for.
  • Distribution af non food pakker (NFI'er): Tæpper, hygiejnepakker....
  • Husly i forskallige former (fx. telte, indkvartering i bygninger osv.)
  • Humanitær minerydning - oplysning om fare ved omgang af ueksploderet ammunition og miner
Folkekirkens nødhjælp logo

Folkekirkens nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Ukraine og nabolandet Ungarn med at hjælpe familier på flugt med mad, vand, husly og støtte til at håndtere krigstraumer.

International Media Support (IMS) logo

International Media Support (IMS)

International Media Support, IMS arbejder i Ukraine med at beskytte journalister og medier, så de kan fortsætte med at formidle nyheder, som er afgørende for, at den ukrainske befolkning har adgang til troværdige og pålidelig information. IMS bekæmper også ’informationskrigen’. Disinformation kan i værste fald kan koste liv, skabe panik, øge volden eller forlænge krigen, så IMS’ arbejder med partnere for at bekæmpe fake news og give offentligheden adgang til fakta og troværdig information.

Læger uden Grænser (MSF) logo

Læger uden Grænser (MSF)

Læger uden Grænser (MSF) arbejder inde i Ukraine og i grænseområderne for at hjælpe syge og sårbare børn, voksne og ældre med at få den lægehjælp og livsvigtige medicin, de har brug for.

Mellemfolkeligt Samvirke logo

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder i det vestlige Ukraine samt i grænseområderne i Polen og Rumænien med at levere nødhjælp i form af mad, vand, nødly, beskyttelse og psykosocial støtte til mennesker på flugt. Organisationen har et særligt fokus på, i samarbejde med lokale partnerorganisationer, at hjælpe kvinder, unge og andre grupper, som er hårdest ramt af konflikten.

Mission Øst logo

Mission Øst

Mission Øst arbejder med vores partnere i Ukraine, Polen og Ungarn med at hjælpe ukrainske flygtninge og internt fordrevne med akut kontantbaseret nødhjælp og nødhjælpspakker, psykologisk førstehjælp til personer i akut nød og uddannelse af sundhedspersonale og frivillige i at tilbyde grundlæggende psykologisk støtte på modtagelsescentre.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder i Polen, Moldova og Rumænien med at hjælpe især kvinder og børn på flugt med beskyttelse fra overgreb og med at få dækket deres umiddelbare behov.

PlanBørnefonden logo

PlanBørnefonden

PlanBørnefonden arbejder i Polen, Rumænien, Moldova og Ukraine med at hjælpe børn, unge og deres familier med psykosocial bistand til at bearbejde traumer og de voldsomme oplevelser de har været igennem. Derudover uddeler vi kontante beløb til mad, medicin, bleer og andre fornødenheder.

Red Barnet logo

Red Barnet

Red Barnet arbejder i Rumænien med at hjælpe børn, der er flygtet fra krigen i Ukraine med psykologisk førstehjælp og give dem psykosocial støtte for at de voldsomme oplevelser ikke sætter sig og de kan komme videre i livet på en god måde. Vi planlægger at gøre det samme i Polen.

Røde Kors logo

Røde Kors

Røde Kors arbejder i Ukraine med at hjælpe konfliktramte civile, særligt internt fordrevne kvinder og børn, med at få dækket deres basale behov for husly, mad, vand, sanitet, sundhed og psykosocial støtte.

SOS Børnebyerne logo

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne sætter man en større hjælpeindsats i gang for udsatte børn og unge samt sårbare børnefamilier i Ukraine. Indsatsen omfatter psykosocial bistand, fødevarer, sundhedsindsatser og hygiejne samt basale fornødenheder som f.eks. tøj, sko og varme tæpper. Psykologhjælp er desuden centralt, da mange af børnene er præget af krigsangst ophobet over tid, og nu lever i en regulær kampzone. Målet er at hjælpe 15.000 personer - børn og børnefamilier – de første 12 måneder fra nu. Herefter forventer man at opskalere indsatsen og de næste 12 måneder hjælpe yderligere 45.000 personer i tillæg til det bestående hjælpearbejde. Også SOS Børnebyernes organisationer i de omkringliggende lande er en vigtig del af indsatsen for Ukraines børn og udsatte familier. Bl.a. modtager man børn og voksne, der når ud af Ukraine, og hjælper med såvel tag over hovedet som basale fornødenheder.

UNHCR logo

UNHCR

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har ansvar for indsatserne omkring beskyttelse og husly samt uddeling af non-food items til de fordrevne inde i Ukraine samt det overordnede ansvar for støtten til de lokale myndigheder i de omkringliggende lande Polen, Rumænien, Hviderusland, Ungarn, Slovakiet og Moldova, hvor UNHCR i samarbejde med partnerorganisationer har fokus på beskyttelse, modtagelse/registrering, husly og uddeling af akut nødhjælp.

UNICEF logo

UNICEF

UNICEF har en humanitær indsats i følgende lande: Ukraine, Polen, Moldova, Rumænien, Ungarn, Belarus og Slovakiet. Vi beskytter børn mod at blive gjort fortræd og yder humanitær hjælp til børn og deres familier. Vi arbejder for at sikre børns ret til beskyttelse, sikkerhed, sundhed, trivsel, uddannelse, mental sundhed, rent vand, hygiejne og ordentlige toiletforhold. Blandt andet etablerer vi 26 Blue Dot børnevenlige centre i rejsekorridorer i Ukraine og i de seks nabolande. Centrene sikrer basale fornødenheder og psykosocial støtte samt er et midlertidig sikkert opholdssted til familier på flugt. Derudover sender vi rent vand på lastbiler til nødstedte lokalsamfund inde i Ukraine. Vi sender også nødhjælp ud fra Verdenslageret i Nordhavn København netop nu!